Uitbetaling zorgtoeslag 2013

Heeft u geen idee over eventuele toeslagen waar u recht op heeft? Laat u dan vrijblijvend informeren via deze website over de mogelijkheden die de overheid biedt.

Wanneer uw inkomen € 35.059 per jaar is als alleenstaand persoon, of maximaal € 51.691 per jaar als u een toeslagpartner heeft kunt u een bijdrage ontvangen vanuit de overheid om de zorgverzekering te kunnen betalen. Deze bijdrage wordt ook wel zorgtoeslag genoemd en wordt vastgesteld op grond van de hoogte van het inkomen. De uitbetaling zorgtoeslag 2013 wordt maandelijks door de overheid uitgekeerd op uw rekeningnummer. Dat gebeurt rond de 20e van elke maand. Wanneer u 65 jaar of ouder bent, heeft u eveneens recht op ouderentoeslag. In 2013 vindt er wel een belangrijke wijziging plaats. Wanneer uw vermogen groter is dan 80.000 euro, bovenop de vrijstelling ter grootte van 21.139 euro, komt u niet meer in aanmerking voor zorgtoeslag.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de uitbetaling zorgtoeslag 2013 dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:
-U moet minimaal 18 jaar oud zijn.
-U moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.
-U moet een basiszorgverzekering hebben afgesloten.
-Uw toetsingsinkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Wanneer u aan al deze voorwaarden voldoet, kunt u de uitbetaling zorgtoeslag 2013 aanvragen bij de Belastingdienst. Dit hoeft niet elk jaar opnieuw doorgegeven te worden aan de Belastingdienst. Wel moet u rekening houden dat wanneer er financiele wijzingen plaats vinden, u dit tijdig doorgeeft. Dit is namelijk van belang voor de hoogte van de uitbetaling zorgtoeslag. Tevens voorkomt u daarmee het risico dat de Belastingdienst een bedrag bij u terug moet vorderen.

Uitbetaling zorgtoeslag 2013

Er zijn ook andere toeslagen waarvoor u in aanmerking voor kunt komen, bijvoorbeeld het kindgebonden budget 2013. Dit is een tegemoetkoming voor uw minderjarige kinderen en is een aanvulling op de kinderbijslag. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag 2013. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, het inkomen, de grootte van het gezin, de hoogte van de huur en de woning zelf.

Tenslotte is er een mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen ter compensatie van de kosten die u maakt voor kinderopvang, de zogenaamde kinderopvangtoeslag 2013. Daarin zijn twee voorwaarden van belang: u moet werken, of een studie volgen en daarnaast moet de kinderopvang geregistreerd staan.