kinderopvangtoeslag 2013

Als u kinderen heeft moet u vele zaken goed regelen, zo ook de kinderopvang. Welke crèche is de beste plek waar mijn kind naar toe kan gaan en wat zijn de kosten voor kinderopvang, zijn vragen die vaak gesteld worden door ouders. De kinderopvangtoeslag 2013 is in feite een tegemoetkoming van het Rijk voor de kosten van de kinderopvang van uw kind of kinderen. Deze kan variëren naar mate van de grootte van een gezinsinkomen. Zo zijn er een aantal zaken bij de kinderopvangtoeslag 2013 waarbij u goed op moet letten.

Om de kinderopvang enigszins betaalbaar te houden, zijn er een aantal regels aan verbonden zodat de kinderopvangtoeslag 2013 voor elke gezin bekostigd kan worden naar mate van draagkracht. Op deze manier blijft de kinderopvang betaalbaar en is de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd. U hebt recht op kinderopvangtoeslag 2013 als u werkt of op een opleiding volgt die er voor zorgt dat u op niet al te lange termijn een betaalde baan kunt krijgen. Het komt er dus op neer dat u in alle gevallen moet of wilt werken, anders heeft u geen recht op deze toeslag.

U komt in aanmerking als u een of meerdere kinderen heeft en u ontvangt voor deze kinderen kinderbijslag. Het is wel noodzakelijk dat uw kinderen op uw woonadres staan ingeschreven. U komt tevens alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u uw kind of kinderen onderbrengt bij een erkende kinderopvang of een geregistreerd gastouderbureau. Of dit het geval is kunt u zien in een register. Dit is het zogenaamde Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen oftewel het LRKP. Het kind waarvoor u de kinderopvangtoeslag aanvraagt mag uiteraard nog niet op het voortgezet onderwijs zitten.

kinderopvangtoeslag 2013

In alle gevallen moeten u of uw partner de kosten van de kinderopvang voor uw rekening nemen. U moet natuurlijk ook wonen in Nederland en in het bezit zijn van een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning die geldig is. Er zijn uiteraard ook uitzonderingen op de regels. Zo kan het zijn dat de kinderopvang vergoed wordt bij medische of sociale redenen of als u langdurig ziek bent. Als u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen, kan dit bij de belastingdienst toeslagen.

Na 8 weken heeft de belastingdienst uw aanvraag behandelt. In alle gevallen hoeft u de kinderopvangtoeslag maar een keer aan te vragen. Vervolgens krijgt u elk jaar de kinderopvangtoeslag automatisch. U kunt bij veranderingen dit altijd wijzigen, bijvoorbeeld als uw gezinsinkomen verandert of bij een scheiding. Bekijk hier de kinderopvangtoeslag 2014.