zorgtoeslag 2013

Welkom op zorgtoeslag2013.com, Hier leest u alles over de zorgtoeslag 2013

Zorgtoeslag 2013: bijdrage in zorgverzekeringskosten
Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De zogenaamde zorgtoeslag is een bijdrage in de zorgverzekeringskosten. De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van het inkomen. Voor de hoogte van deze inkomensafhankelijke toeslag geldt; hoe lager het inkomen, des te hoger de toeslag. Vanaf 2013 is het vermogen ook van belang voor het recht op zorgtoeslag.

Vermogenstoets zorgtoeslag 2013
Vanaf 2013 wordt door de overheid een vermogenstoets ingevoerd. Per 1 januari 2013 wordt het recht op zorgtoeslag mede afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dit houdt in dat u niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag indien het vermogen hoger is dan de vrijstelling voor het vermogen in Box 3 van de inkomstenbelasting, vermeerderd met EUR 80.000,00.

Eind 2012 wordt de berekening van de vrijstelling voor het vermogen voor 2013 kenbaar gemaakt. De berekening van het heffingvrije vermogen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In 2012 bedraagt deze vrijstelling EUR 21.139,00 voor een alleenstaande. Dit betekent dat alleenstaanden met een vermogen van minimaal EUR 100.000,00 in 2013 niet meer in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Voor partners zal de zorgtoeslag vervallen bij een vermogen van minimaal EUR 120.000,00. Nederlanders vanaf 65 jaar kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de ouderentoeslag. Het vermogen wordt vastgesteld op peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Doel van de wijziging voor de zorgtoeslag 2013
De reden voor het invoeren van een vermogenstoets voor de zorgtoeslag 2013, heeft te maken met het feit dat inkomensondersteuning, zoals zorgtoeslag en het kindgebonden budget uitsluitend bestemd is voor mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Mensen met voldoende vermogen, oftewel voldoende spaargeld, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning. VVD en PvdA willen de zorgtoeslag 2014 volledig afschaffen.

5 thoughts on “zorgtoeslag 2013

 1. De bedragen voor de zorgtoeslag 2013 zijn bekend:

  Zorgtoeslag alleenstaanden:
  Maximum zorgtoeslag: € 1060. Geldig tot een maximaal inkomen van: € 30.939.

  Zorgtoeslag tweepersoonshuishoudens:
  Maximum zorgtoeslag € 2062. Geldig tot een maximaal inkomen van: € 42.438.

  Geen zorgtoeslag voor mensen met vermogen:
  Maximum vermogen voor een alleenstaande: €101.139
  Maximum vermogen voor partners: €122.278

  • Vanzelfsprekend behoort óók het fictieve inkomen uit box III tot de grondslag voor de berekening van de zorgtoeslag 2013.

 2. Moet bij berekening van het toetsingsinkomen is het fictief inkomen box 3
  buiten beschouwen blijven?

 3. De meeste oudere gepensioneerden vallen in de categorie die het meest voelbaar worden gekort op hun zorgtoeslag. Ik ben ver in de tachtig en de mijne wordt gehalveerd, terwijl alles duurder wordt en het eigen risico van de ZKV enorm is verhoogd.. Het lijkt mij dat mensen met een inkomen van meer dan 42000 geen zorgtoeslag nodig hebben en wat er dan overblijft kan dan beschikbaar blijven voor de lagere inkomens. Maar dat zal wel een illusie mijnerzijds blijven.